Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sản lượng tại các nhà máy, khu mỏ và cơ sở sản xuất khác tăng 0,7% sau khi điều chỉnh giảm 0,1% trong tháng 9.

Sản lượng công nghiệp Mỹ tăng cao hơn dự báo trong tháng 10, hoạt động sản xuất đang góp phần vào tăng trưởng quý IV.

Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sản lượng tại các nhà máy, khu mỏ và các cơ sở sản xuất khác tăng 0,7% sau khi điều chỉnh giảm 0,1% trong tháng 9. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng 0,4%. Sản lượng của các nhà máy, chiếm 75% trong tổng số, tăng 0,5%.

Các nhà sản xuất được hưởng lợi từ doanh số bán hàng tăng cao cả trong và ngoài nước Mỹ, giảm bớt lo ngại suy thoái toàn cầu có thể ảnh hưởng tới sản xuất Mỹ. Nhu cầu cần thiết phải bổ sung hàng tồn kho có thể kích thích sản lượng của các nhà máy trong dịch mua sắm mùa lễ hội cuối năm.

Nguồn Bloomberg/DVT.vn