SGTT - Bộ Công thương ước tính, có tới 25/30 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tháng 5 tăng so với tháng trước.

Sản lượng các sản phẩm công nghiệp tháng 5 so tháng 4 (%) Trong đó, có sáu sản phẩm tăng mạnh nhất là khí hóa lỏng, quặng apatit, biến thế, bia, xăng dầu, giấy và bìa.