Dự kiến sớm nhất vào quý II, SGDCK Tp.HCM sẽ tăng thời gian khớp lệnh liên tục thêm 15 phút so với hiện tại để tạo cơ hội mua bán cho nhà đầu tư.