Sáng nay, 17-1, Diễn đàn trẻ em quốc gia với chủ đề “Tiếng nói trẻ em và HIV/AIDS” bắt đầu diễn ra tại Hà Nội. Đây là cơ hội cho các em bày tỏ trực tiếp ý kiến với các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách về việc chăm sóc, hỗ trợ và điều trị đối với những trẻ em không may bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này.