16 giờ chiều qua, chúng tôi gặp trực tiếp Santos tại Trung tâm TDTT Thành Long và Santos đã dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi quanh thông tin anh rút lui.