Lần thứ hai trong năm nay, Đại học Western Ontario Meteor Group đã quay được một đoạn phim cực kỳ hiếm ghi lại hình ảnh một sao băng rơi xuống Trái Đất. Các nhà thiên văn học nhận định rằng quả cầu lửa nói trên để lại những thiên thạch ở phía Bắc Guelph...