Ấn bản mới nhất của People dường như là mảnh đất vô cùng màu mỡ khi mà 3 ngôi sao chính của Chạng vạng đã chiếm trọn toàn bộ trang bìa.