Trình độ ngoại ngữ của sao Việt luôn là mối quan tâm của người hâm mộ.

Theo Hạ Vũ (Khám Phá)