Ông Phan Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, cho biết Hiệp hội đang xúc tiến triển khai thành lập ngân hàng Việt kiều và xây dựng khu công nghiệp kỹ nghệ để gọi vốn từ phía Mỹ.