Từ đầu năm đến nay, không chỉ người nuôi mà các doanh nghiệp (DN) chế biến thủy sản luôn phải đau đầu với những biến động liên quan đến con cá tra. Từ việc giá cả trồi sụt thất thường cho đến nỗi lo thiếu vốn khi ngân hàng siết chặt các khoản vay. Hiện nay, các chủ trang trại phải ở trong tình trạng nuôi cầm chừng và các DN thì đau đầu với nguy cơ thiếu nguyên liệu vào thời điểm cuối năm nay.

small_14860.jpg