TT - Đầu tháng 4, Sở GTVT TP.HCM sẽ phát hành bản đồ “lô cốt” rào chắn chiếm dụng mặt đường. Theo Sở GTVT, việc này nhằm giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của “lô cốt” đối với sinh hoạt của người dân, để người dân biết và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.