Cổng thông tin điện tử thương mại và đầu tư TP.HCM sẽ chính thức ra mắt vào tối thứ sáu ngày 19.9.2008.