(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2011-2015.

Cụ thể, Thủ tướng cho phép duy trì doanh nghiệp do Tổng công ty Hàng không Việt Nam nắm giữ 100% vốn đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO).

Đồng thời, thực hiện cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Hàng không, trong đó Tổng công ty Hàng không Việt Nam giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam quyết định tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại 3 xí nghiệp, gồm: Thương mại mặt đất Nội Bài, Thương mại mặt đất Đà Nẵng và Thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện tái cơ cấu Công ty Bay dịch vụ hàng không (Vasco), các dự án mua máy bay, đề xuất phương án sắp xếp lại, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2011.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam lập phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc thành lập Tập đoàn Vận tải hàng không quốc gia Việt Nam sẽ được xem xét sau khi tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Tổng công ty cần nắm giữ cổ phần.

Đức Nam