(CafeF) - Cổ phiếu của CTCP Sara Việt Nam giao dịch phiên đầu tiên ngày 18/01/2008 tại TTGDCK Hà Nội .