Sau bão số 10, hàng chục người dân TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã mang chài, lưới ra đường ngập nước bắt cá.

* Tít bài do Dân Việt đặt lại.