VIT - Sau 22 ngày đêm chìm trong rocket và đạn pháo, 19/1, người dân ở dải Gaza đang tận hưởng ngày thứ hai yên bình sau khi lệnh ngừng bắn được Israel và Hamas cam kết thực hiện.