Nếu bạn đang trải qua tâm trạng cực kì u tối trong chuyện tình cảm thì hãy bình tĩnh lại nhé. Không phải cuộc đời xám ngắt, không phải mọi thứ đã hết như bạn đang nghĩ đâu, cuộc đời vẫn còn trải dài một màu xanh mà.