24H.COM.VN - Có thể sự nổi tiếng hôm nay là vĩnh cửu, hoặc đơn giản chỉ là “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”, nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng sau sự khởi đầu cùng "Sắc - Giới", Thang Duy vẫn chưa đặt dấu chấm kết thúc!