(Vietstock) - CTCP Bourbon Tây Ninh (HOSE: SBT) đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HNX: SCR) nhằm đầu tư tài chính.

Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch từ ngày 21/11/2011 đến ngày 16/01/2012. Hiện tại, SBT chưa sở hữu cổ phần tại SCR.

Ông Đặng Hồng Anh đồng thời là Chủ tịch HĐQT của SBT và SCR.