(Vietstock) - Năm 2011, CTCP Xây dựng số 5 (HOSE: SC5) đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 31.5 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2010 chỉ tiêu này giảm gần 24%. Ngày 16/04, HĐQT của SC5 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 chỉ tiêu kinh doanh cùng kế hoạch đầu tư năm 2011.

Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 1,280 tỷ đồng, tăng 103.4% so với năm 2010; lợi nhuận sau thuế đạt 31.5 tỷ đồng, giảm gần 10 tỷ đồng, ứng với tỷ lệ gần 24%; tỷ lệ cổ tức ở mức 20%. Trong năm nay, công ty tiếp tục xác định thi công xây lắp là lĩnh vực chủ chốt được ưu tiên phát triển, đẩy mạnh đấu thầu xây lắp trong các dự án phát triển hạ tầng như cấp nước sạch, xử lý nước thải, xây dựng đường bộ, đường cao tốc và các dự án đấu thầu quốc tế vốn nước ngoài. Với các dự án bất động sản, công ty tiếp tục thi công các dự án đã triển khai, đảm bảo giao căn hộ tại chung cư Mỹ Đức (Q.Bình Thạnh, TPHCM) đúng hợp đồng; đẩy nhanh tiến độ thi công Lô D tại dự án chỉnh trang đô thị P.22, Q.Bình Thạnh; khởi công dự án khu chung cư Tân Phước (Q.11, TPHCM) vào quý 3.