(CafeF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo ngày 31/01/2009 là ngày chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2007 thành cổ phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi 1:100.