Nhằm báo cáo kết quả kinh doanh măm 2009 và thông qua phương hướng hoạt động cho năm 2010, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009 vào ngày 27/03/2010 tại Khách sạn WINDSOR An Đông Plaza: 18 An Dương Vương, P.9, Q.5, TP.HCM với sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Cổ đông của SCB cùng các Phóng viên Báo/Đài.

Năm 2009 đã khép lại với nhiều khó khăn và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng, trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng không nằm ngoài quy luật. Song với định hướng đúng đắn cùng những nỗ lực quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo – Cán bộ Nhân viên, đặc biệt là sự đồng hành của Cổ đông cũng như sự chia sẻ, ủng hộ của Quý khách hàng, SCB đã đảm bảo duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định, tạo cơ sở, tiền đề cho các năm phát triển tiếp theo. Đặc biệt, trong năm 2009, SCB đã tăng trưởng vượt bậc về tổng tài sản, huy động, cho vay, gia tăng đầu tư cho cơ sở vật chất, nâng cao vị thế SCB trên thị trường. Tính đến 31/12/2009, Tổng tài sản của SCB đạt 54.492 tỷ đồng, hoàn thành 131% kế hoạch đề ra và tăng 42,35% so với năm 2008; Huy động đạt 48.902 tỷ đồng, hoàn thành 132% kế hoạch và tăng 41,3% so với năm 2008; Tổng dư nợ cho vay đạt 31.310 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch đề ra và tăng 34,51% so với năm 2008; Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 1,28%, đảm bảo kiểm soát chất lượng tín dụng theo đúng quy định của NHNN. Tại Đại hội cổ đông lần này, Hội đồng Quản trị SCB cũng sẽ xin ý kiến cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 là 6%, chia thặng dư vốn bằng cổ phiếu là 7%, tổng cộng cổ đông nhận được là 13%. Năm 2010 được dự báo vẫn là một năm còn không ít khó khăn đối với nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. Điều này chắc chắc sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả, đường lối, phương hướng hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gòn nói riêng. Với mục tiêu phát triển “An toàn - Hiệu quả - Bền vững”, năm 2010 SCB sẽ tăng cường công tác quản trị, điều hành nhằm kiểm soát các loại rủi ro đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định; phấn đấu đạt lợi nhuận năm 2010 cao hơn 2009; củng cố, kiện toàn mọi mặt về chất, chuẩn bị nguồn lực cho lộ trình 2011 – 2015. Với mong muốn gia tăng sự tiện nghi để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đồng thời nâng cao năng suất lao động cho CBNV, SCB dự kiến sẽ di dời trụ sở chính đến cao ốc 242 Cống Quỳnh vào khoảng Tháng 6/2010. Cao ốc gồm 16 tầng, đượ̣c đầu tư và thiết kế theo mô hình cao ốc văn phòng hiện đại, phù hợp cho mục đích hoạt động kinh doanh của ngân hàng.