Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ tham gia mạnh hơn vào thị trường chứng khoán, nhằm góp phần ổn định thị trường.