(VnMedia) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ký Quyết định số 935/QĐ-NHNN về việc cử đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo quyết định trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chính thức cử và ủy quyền có thời hạn cho 3 người đại diện có 100% vốn Nhà nước tại Vietcombank. Cụ thể: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cử 2 đại diện của Vietcombank sẽ chịu trách nhiệm với 30% tổng số vốn của Nhà nước đó là ông Nguyễn Hòa Bình, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank. Ngoài ra, 40% còn lại trong tổng 100% vốn Nhà nước tại Vietcombank sẽ được trao cho ông Phạm Huyền Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Vietcombank. Ba người đại diện trên sẽ có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietcombank theo quy định hiện hành của pháp luật. Như vậy, vai trò người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Vietcombank đã chính thức được chuyển giao. Việc chuyển giao này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ. Yến Nhi