(ATPvietnam.com) CTCP Xi măng Sài Sơn (mã chứng khoán: SCJ) thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của 5 cổ đông nội bộ Công ty.