ICTnews – Trong 2 ngày 23-24/9, ZTE – nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc tổ chức “Hội thảo Quốc tế về SDR 2008, Hội tụ - Cải tiến – Hướng tới tương lai”.