Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về giao dịch của ông Vũ Văn Thanh, Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà (HNC: SDS).

- Người thực hiện giao dịch: Vũ Văn Thanh, Thành viên HĐQT, CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà - Mã chứng khoán: SDS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (bán): 20,000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký thực hiện giao dịch (bán): 10,000 CP - Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 10,000 CP - Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: 16/10/2009 đến 16/11/2009