(HNM) - Theo đề xuất mới nhất của Chính phủ, sẽ có 7 loại đối tượng người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Bộ Xây dựng dự báo, nếu chính sách được thông qua, thị trường bất động sản (TTBĐS) sẽ có biến động; song về lâu dài đây cũng là yếu tố kích thích phát triển thị trường này.