Hỏi: Tôi được Tòa án phúc thẩm xử cho ly hôn và được chia một nửa diện tích nhà và đất là 120m2. Tuy nhiên, chồng tôi không chấp hành bản án nói trên của Tòa. Xin Quý báo cho biết thủ tục yêu cầu thi hành bản án trên? (Vũ Thị Hương, Việt Trì, Phú Thọ)

Trả lời: Để thi hành án, trước hết bạn phải làm đơn yêu cầu thi hành án gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện nơi có tài sản để thi hành bản án này. Theo quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự thì đơn yêu cầu thi hành án phải có đầy đủ các nội dung gồm: Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan (nếu có). Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ. Sau khi nhận đơn yêu cầu thi hành án và xác định bản án này thuộc thẩm quyền của mình thì Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện ra quyết định thi hành án và gửi quyết định thi hành án cùng với thông báo về thi hành án đến các cơ quan và các đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan biết việc thi hành án. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Quá thời hạn trên người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. Căn cứ những quy định trên thì trong trường hợp chồng cũ của chị không tự nguyện thi hành bản án trên trong thời hạn 15 ngày thì sẽ bị Cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành bản án