Trưa nay 17/1, Ủy ban Về người Việt Nam ở ngoài tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân 2008. Ông Nguyễn Thanh Sơn, quyền Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì buổi họp báo.