Hanoinet - Theo thống kê mới nhất của Công ty Nước sạch Hà Nội, sau khi Hà Nội được mở rộng, vùng cấp nước cũng được mở rộng theo. Tuy nhiên, hệ thống cấp nước của thành phố mới chỉ cấp được cho 38,5% dân số.