Trong một văn bản trình Thủ tướng mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Ngọc Chính đã thừa nhận rằng: Trong quá trình phát triển đô thị, công tác quy hoạch xây dựng vẫn còn nhiều tồn tại và bất cập.