Ngày 8.10, NHNN cho hay, vừa có văn bản yêu cầu các NHTM cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn nhập khẩu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2009.