Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) sẽ áp dụng các thủ tục tố tụng cần thiết để yêu cầu các trang web nhạc số, kể cả các công cụ tìm kiếm nhạc vi phạm bản quyền bồi thường thiệt hại.