Bộ TN&MT dự kiến đề xuất Thủ tướng biện pháp xử phạt hành chính Công ty Vedan với mức phạt tối đa là 216,5 triệu đồng.