Nhờ photoshop mà giờ đây các nàng Disney cũng được thử 'gọt mặt'.

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 1

Rapunzel - Tangled

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 2

Anna - Frozen

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 3

Mavis - Hotel Transylvania

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 4

Colette - Ratatouille

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 5

Honey Lemon - Big Hero 6

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 6

Merida - Brave

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 7

Mẹ Gothel - Tangled

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 8

Susan (Ginormica)- Monsters vs. Aliens

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 9

Cô Cass - Big Hero 6

Se ra sao khi cac co gai Disney cung dao keo mat - Anh 10

Elsa - Frozen

Oliver