Theo Viện lúa ĐBSCL, tiến độ các công việc chuẩn bị cho trưng bày tại Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất được khoảng 60%. Hiện tại, Viện lúa đã triển khai trồng các mô hình sống lúa mùa, lúa nương, lúa hoang, lúa cao sản ngắn hạn, lúa lai... để kịp trổ bông và cong trái me đúng vào thời điểm diễn ra lễ hội.

Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa khẳng định, khác với các loại lúa ngắn ngày, lúa mùa trổ bông theo quang kỳ, nên rất khó thực hiện, nhưng những cán bộ phụ trách phần trồng lúa có giải pháp kỹ thuật để lúa không trổ bông sớm hoặc muộn hơn thời điểm diễn ra Festival. Tại Festival, Viện lúa còn tổ chức tái hiện lại đời sống, sinh hoạt cư dân nông thôn với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi truyền thống. Theo đó đã đặt các đơn vị thiết kế xây dựng sa bàn để tái hiện mô hình trồng lúa của 3 miền Bắc, Trung, Nam để trưng bày trong lễ hội.