Hanoinet - Hầu hết các chính phủ và chuyên gia công nghiệp đều nhất trí rằng một “khu chợ” nhiên liệu sẽ đạt hiệu quả tốt trong việc đáp ứng những nhu cầu hiện nay.