Liên minh HTX Thành phố vừa tổ chức Hội nghị HTX điển hình tiên tiến lần thứ 2 năm 2007. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Cứu Quốc- Phó Chủ tịch LMHTX VN tại khu vực miền Trung; Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Chính và 150 đại diện HTX, tổ hợp tác trên địa bàn TP.