Dự án do Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo nghiên cứu lập. Thời gian thực hiện từ 2013 - 1017.

UBND TPHCM vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Tầm Nhìn tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Khu dân cư bao gồm 2.014 căn nhà, trong đó có 1.980 căn hộ chung cư, 34 căn nhà liên kế vườn và một số công trình công cộng.

Thời gian thực hiện từ năm 2013 đến năm 2017.

Nguồn VPUB TPHCM