"Ông Hoàng Kiều đang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét để trình lên các cấp có thẩm quyền về việc xây dựng một sân khấu mở cũng như một số công trình phục vụ cuộc thi HHTG 2010 ở một khu vực ngoài đảo" - ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.