[Kênh 14] - Giọng ca trên cả tuyệt vời và vũ đạo thì cứ gọi là cực đỉnh.