(ATPvietnam.com) -CTCP Nhiệt điện mía đường Gia Lai (mã chứng khoán: SEC) cho biết Đại hội cổ đông của công ty ngày 26/5/2010 đã được tổ chức họp và ra nghị quyết.

* Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư Theo đó, ĐHCĐ đã thông qua kết quả kiểm toán của báo cáo tài chính năm 2009 với các chỉ tiêu như doanh thu là 193,685 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,232 tỷ đồng và sau thuế là 39,44 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 3.127 đồng. Năm 2010, SEC đặt kế hoạch với doanh thu đạt 296,108 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 54,896 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu sản xuất như: Sản lượng mía ép là 200.000 tấn, sản lượng đường thành phẩm 20000 tấn, mật rỉ đường là 9.000 tấn, phân vi sinh là 3.000 tấn, sản lượng điện bán lên lưới là 7.680.000 KWh. Tỷ lệ cổ tức ở mức 30%/vốn điều lệ (126,134 tỷ đồng). SEC cũng lên kế hoạch tăng vốn từ mức 126.134.720.000 đồng lên 180 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu làm 2 đợt: Đợt 1 tăng vốn lên 145.054.928.000 đồng, tương đương với việc phát hành 1.892.021 cổ phần để tạm ứng cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 15%. Thời gian cũng như các vấn đề liên quan phát hành ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định. Đợt 2, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án tăng vốn điều lệ bổ sung nguồn vốn còn thiếu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong đợt 1 kể trên. Năm nay, SEC sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp công suất nhà máy lên 2.500 TMN trị giá 15,88 tỷ đồng, xây dựng xưởng phân vi sinh là 450 triệu đồng và một số công việc sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy... Công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh với việc đầu tư xây dựng xưởng sản xuất nước đóng chai tinh khiết với kinh phí là 600 triệu đồng. Và góp vốn thành lập công ty vận tải và công ty sản xuất cồn thực phẩm. Hoài Nam