Serbia vừa kí thỏa thuận cho phép Nga kiểm soát công ty dầu mỏ độc quyền của Serbia cũng như được quyền xây dựng đường ống dẫn khí chính tới các thị trường châu Âu qua lãnh thổ nước này.