Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy có nhiều tia sét xuất hiện bất thường xung quanh mắt bão Irma, điều hiếm thấy ở các cơn bão khác.