Mỗi khi Crouch ghi bàn cho ĐT Anh, NHM thường thấy chàng tiền đạo của Portsmouth có rất cách ăn mừng rất đặc biệt giống như điệu bộ của một con Robot....