[Kênh14] - Anh ý sẽ vào một vai khá là quan trọng trong bộ phim "Why Did You Come To My House".