CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn giải trình giá cổ phiếu tăng trần 10 phiên liên tiếp như sau:

Tài liệu đính kèm:
20140305---SGT---Giai-trinh-gia-CP-tang-tran-10-phien-lien-tiep.pdf

HOSE