[Kênh14] - Đừng tưởng Shin nhà ta ngờ nghệch nhá, hơi bị siêu đấy...