[Kênh14] - Tấn thảm kịch mới trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.